Honeywell Otomasyon

 

Otomasyon.jpgGünümüzün gelişen teknolojisi içinde  Bina Otomasyon Sistemleri  olmazsa  olmaz  gereksinimlerdir.  Binada yer alan klima santrallerinin, pompların ve diğer mekanik ekipmanların kontrolü ve izlenmesi bu sistemler olmadan yapılamaz.  En önemli getirileri; Bina Otomasyonu sistemlerin, kontrolünü veizlenmesini, konfor şartlarının oluşmasını sağlar. En önemlisi size zaman, para ve iş gücü tasarrufu sağlar. Rutin ve tekrara dayanan işlemlerin otomatik olarak yapılması. İşletme personeli için Merkez Bilgisayar ile öğrenme ve kullanma kolaylığı. Konfor şartlarının değişen ortam şartlarında daha hızla cevap verebilmesi. Sistemde meydana gelen  arızaların hızlı  bir şekilde tespiti ve  giderilmesi. Düşen enerji faturaları Sistemin daha iyi yönetilmesi; sistem ve alarm raporları, bakım programları Çözüm esnekliği Yangın, Güvenlik…. gibi sistemlerle entegresyonla işletim kolaylığı. Binaların veya benzeri her tür yapının Isıtma - Soğutma Sistemlerini,  klima  santrallerini  ve bunlara  bağlı  tüm  mekanik ekipmanların izlenmesi ve kontrolü için kurulan sistemlerdir.
Saha Elemanları Sıcaklık, nem, basınç Otomasyon_1.jpgalgılayıcıları (AI), Termostatlar, presostatlar, anahtarlar (DI) Damper motorları, vana motorları (DO, AO)

Kontrolörler Saha ekipmanlarında gelen bilgileri algılayan ve yazılan programlara ya da operatör tarafından verilen komutlar doğrultusunda analog ve sayısal çıkışları komut veren ve merkez bilgisayarlarla haberleşen cihazlar

Merkezler Bina mekanik ve elektrik sistemlerinin bir bütün olarak izlendiği, kontrol edildiği ve raporlamanın yapıldığı, haberleşme için gerekli donanım ve yazılımı bulunduran bilgisayarlar ve bağlı cihazlar

Oda Kontrol Sistemleri Ofis binaları ve otellerde HVAC otomasyon sistemlerine ilaveten odalarda FCU-VAV bazında istenilen konfor şartlarının sağlanması ve odaların yada cihazların durumunun izlenmesi için kurulan sistemler… Gece, hazırda bekle ve konfor modları Otel/Ofis yönetim sistemleriyle haberleşerek check-in ve check-out bilgilerine göre çalışma. Pencere ve kapı açık bilgilerinin izlenmesi ile enerji tasarrufu. Oda hazır anahtarına göre çalışma

Aydınlatma kontrolü, Güç ve Enerji Otomasyon Sistemleri Binalarda ana dağıtım Excel5000.jpgpanolarının, ana şalterlerin, jenaratörlerin izlenmesini ve kontrolünü sağlayan bağımsız  veya HVAC  otomasyonuna  bağlanabilen  güç yönetim sistemleri son yıllarda giderek önem kazanmıştır... Güç, akım, cosF ve gerilim ölçümü. Ana şalter pozisyonları ve jenaratör durumları izlenmesi. Akıllı sayaçlarla enerji tüketimlerinin izlenmesi. Raporlama ve faturalandırma yapılması

Aydınlatma Otomasyon Sistemleri Aydınlatma Otomasyonu  sistemleriyle  binaların  aydınlatma kontrolü ve konforu dış hava aydınlık seviyesi, zaman mekan aydınlık seviyeleri  parametrelerine  bakılarak  kontrol  edilmekte, optimum aydınlatma sağlanarak, min. enerji tüketimi gerçekleştirilmektedir. Bu  sistemler HVAC Otomasyon  Sistemleri’nin alt bir parçası olabildiği gibi bazı yapılarda tamamen (kendi kontrollörü ve yönetim merkezi olan) bağımsız sistemler de olabilmektedir. Ancak  temel olan Aydınlatma Otomasyon Sistemi’ninde aynı merkezden izlenebilmesi ve kontrol edilebilmesidir.

xl5000.jpgHVAC  Sistemler binada  yaşayan insanların konforu açısından çok önemlidir. Sistem   içindeki  ekipmanların  istenilen  kritelerde     ve   senaryolar    dahilinde çalışması,  arıza  bilgilerinin izlenebilmesi, kontrol ve kumandaların bir  PC  üzerinden yapılabilmesi   gereklidir.   Bu  sistemler  hem residence sahipleri için konfor hem de işletme için tasarruf sağlar. Residence’lar da ki ortam şartlarının istenilen koşulda olmasını sağlayan teknik cihazlar bazı bölümlerde tamamen izlenmeli ve  kontrol  edilmeli  bazı  kısımlarda  ise sadece izlenmelidir (arızalar açısından..). HVAC Sistemlerin tek bir merkezden izlenmesi size şu avantajları sağlayacaktır. Rutin ve tekrara dayanan işlemlerin otomatik olarak yaptırılması. İşletme personelin PC sayesinde öğrenme ve kullanma kolaylığı. Konfor şartlarının değişen ortam koşullarında hızlı cevap verebilmesi. Sistemde meydana gelen arızaların hızlı tespiti ve giderilmesi. Düşen enerji faturaları. Sistemin daha iyi yönetilmesi; otomatik raporlama, bakım programları, alarm raporlama. Çözüm esnekliği.

Honeywell_Otomasyon_Merkez.jpgGenel Hacimler Genel Mekanik Sistemler, Klima Santralleri, Egzost Fanları : Kazan, chiller gibi binanın ısıl gereksinimlerini karşılayan  ana sistemler mutlaka  HVAC otomasyon sisteminden kontrol edilmeli ve izlenebilmelidir. Klima santralinin  istenen  koşullarda  taze  hava üflemesi sağlanmalı,  arıza  bilgileri de  mutlaka  izlenmelidir. Egzost  fanlarınında yine klima santralleri ile birlikte kontrol edilmesi ve arıza bilgilerinin izlenmesi önemlidir Bu  sistemlerin PC  tarafından  kontrol  edilmesi  ve izlenmesi  rutin işlemlerin otomatik olarak yapılmasını ve arızaların daha hızlı bir şekilde tespitini sağlayacaktır. • Basınçlandırma Fanları :  Bu  fanlar  Yangın  Alarm Sisteminden kontrol edilip  izlenebildiği gibi eğer Yangın   Alarm ve HVAC   sistemleri  arasında  bir entegrasyon oluşturularak HVAC’den de bu işlemler yapılabilir. Bu fanların bakımlarının mekanik personel tarafından yapılacağı  göz  önüne  alınarak arıza ve durum  bilgilerinin  de  HVAC’den yapılmasında fayda vardır. • Radyatörler : Yine mahal sıcaklıkları kontrol edilerek radyatörlere giden ısıtma   hattının   dış   hava kompanzasyonlu kontrolü ve izlenmesi gereklidir. • Hidroforlar : Hidroforların arıza bilgileri ve eğer istenirse çalışmalarının kontrolü • Sirkülasyon Pompaları : Klima santrallerinin ve diğer mekanik sistemlerin çalışma durumlarına göre izlenmesi ve kontrolü yapılmalıdır. Aynı zamanda pompaların daha verimli kullanımı için otomatik change-over’ların yapılamasında çok büyük yarar vardır. • Havuz v.b. diğer hacimler : Bu mekanik ekipmanların da kullanım durumlarına göre devreye alınması ve çıkarılması, arızalarının izlenmesi gereklidir. 

Tüm Hakları Saklıdır © 1992 -2019 AE Bina Teknolojileri
Tasarım Ankara Rehberi  | Yayınlama Ankara Hosting